Meninger

NFF svikter jentene

Norges fotballforbund må sies å i all hovedsak være der for bredden, folkehelsen og fotballgleden. Dette gjenspeiles i visjoner og målbilder. Ca en tredjedel av

Hvorfor bruke offentlige midler på eliteidrett?

Idrettspolitikk, også innen fotballen, ender ofte med en diskusjon rundt hvordan man fordeler goder og midler mellom elite og bredde, men også mellom kommersielt attraktive

Spill

Aggressiv markedsføring fra Norsk Tipping

Jeg skal ikke legge skjul på at jeg tipper litt her og der, også på spillselskap med hovedsete andre steder enn på Hamar. Det har

Top