You are here
Home > Posts tagged "finanskrise"

Odd-spillerene kutter lønna – mot NISOs vilje?

Forrige uke kunne flere medier (DB, TA) melde at Odd p.g.a. sin vanskelige økonomiske situasjon ønsket å kutte lønnsutgiftene til spillere og andre ansatte i klubben. Etter å ha rådført seg med NISO og leder Sile Vaadal var spillerene negative til kuttene, men i dag melder klubben at de likevel

Fotball i finanskrisetider

Det skal spilles mye fotball også i 2009, men pågående kredittkrise/finanskrise og overoptimistiske fotballedere kommer sannsynligvis til å bety kroken på døren for enkelte klubber. Her i Norge har vi allerede sett flere eksempler på at situasjonen er blitt vanskeligere. Spillere med høye lønninger tilbys andre klubber mer eller mindre gratis,

Top